אבחנת לשון

הלשון שלנו מעידה רבות עלינו. המטופל מוציא את הלשון, אני מסתכלת ומחפשת על הלשון שלו כל מיני סימנים שיעידו על מצב הגוף שלו ותפקוד איזורי הגוף השונים.

צבע הלשון יעיד על חום או קור בגוף. צבע ועובי החיפוי יעידו על הימצאותה של לחות, קרה או חמה ועוד ועוד.

אבחון דרך הלשון הוא כלי נוסף בו אני משתמשת בטיפולים שלי.